תקני I.F.R.S.) International Financial Reporting Standard) אומצו בישראל ע"י המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות בחברות ציבוריות החל מינואר 2008.

לפי התקן חלה חובת דיווח תקופתית על חברות ציבוריות לפי שיטה פיננסית בינלאומית מורכבת ואחידה.
השיטה מייצרת אחידות בדיווח דבר שמקל על ההתקשרות הפיננסית בין גופים במדינות שונות, לצרכים שונים.
כלומר, כל חברה ציבורית בישראל אשר יש בבעלותה נכסי נדל"ן, אמורה לכלול נכסים אלה בדיווחיה החשבונאיים, ולפרט את שוויים.

תקן IFRS קובע כי תהיה שקיפות של הדוחות הכספיים של כל חברה לכלל הציבור.

עד 2008, דוחות אלה היו נגישים עבור מנהלים וחברי דירקטוריון בלבד.
החל מינואר 2008, כל אדם יכול להיות חשוף ולדעת מהו שוויה של החברה, היקפי פעילותה, הנכסים שברשותה, ההתחייבויות החלות עליה, הרווחים שלה וכדומה. משמעות הדבר כי הדוחות הכספיים ישקפו באופן מהימן יותר את מצבה הכלכלי האמיתי של החברה למועד הדו"ח.

משרדנו בעל ניסיון רב והתמחות מיוחדת בהערכות שווי לצורך הכללתן בדוחות הכספיים של חברות ציבוריות לפי תקן I.F.R.S .

הערכות השווי עבור נכסי המקרקעין של כל חברה ציבורית מתבצעות אך ורק על ידי שמאי מקרקעין מוסמך ומנוסה, בין לקוחותינו חברות ציבוריות גדולות.

נשמח להיפגש ולספר לך עוד על מגוון השירותים שלנו: 073-7408033 או צור קשר

לייעוץ או פגישה

לפרטים נוספים או תיאום פגישה, מלאו כאן את פרטיכם או חייגו: 050-8308834

האתר עוצב ונבנה על ידי web4all